Offerte SchoolMeerJaren OnderhoudsPlannen (MJOP) voor scholen

MJOP school met loep en tekst

MJOP voor scholen:
Inzicht in onderhoudswerkzaamheden en kosten!

Uw leerlingen (en natuurlijk ook hun ouders en uw medewerkers) rekenen erop dat het gebouw waarin de lessen gegeven worden in optimale conditie is.

Weet u op dit moment in welke staat van onderhoud uw schoolgebouw zich bevindt?
Heeft u inzicht in de onderhoudswerkzaamheden die de komende jaren noodzakelijk zijn en welke kosten daarmee gemoeid zullen zijn?

Als u één of meer van deze vragen met ‘nee’ moet beantwoorden dan is het tijd voor een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP).

Dit plan wordt door MJOP-Totaal opgesteld na een gedetailleerd onderzoek naar alle bouwkundige en installatie- technische aspecten van uw schoolgebouw. Bij het opstellen wordt door onze specialisten rekening gehouden met de verwerkingsnormen die voor scholen gelden en worden de kostenverdelingen gemaakt op basis van de speciale wetten die voor dergelijke gebouwen gelden.

Onze werkwijze

Het MJOP wordt door ons opgesteld aan de hand van:
– De door u verschafte informatie (bijvoorbeeld bouw- en technische tekeningen),
– Een inspectie ter plaatse waarbij de bouwkundige opname en de conditiemeting van het onroerend goed worden gedaan,
– Foto’s die tijdens de inspectie gemaakt worden.

Al het bovenstaande wordt verwerkt in de rapportage waarin u de volgende informatie terug kunt vinden:
– De samenvatting van de conditiemeting volgens de NEN 2767,
– De opsomming van constateringen die direct aangepakt moeten worden,
– Het onderhoudsplan voor de komende jaren.

Offerte School

Uw voordelen van een MJOP van MJOP-Totaal

• U heeft inzicht in de actuele bouwkundige conditie van het gebouw,
• Eventueel achterstallig onderhoud wordt voorkomen door de heldere planning,
• De onderhoudskosten op korte en lange termijn zijn inzichtelijk,
• U weet op voorhand wat er de komende jaren gereserveerd moet worden voor onderhoud.

Klik hier om een MJOP-offerte voor een schoolgebouw aan te vragen.

Klik hier voor een voorbeeld van een MJOP voor een school.