MeerJaren OnderhoudsPlannen (MJOP) voor kantoren en andere bedrijfsgebouwenOfferte Kantoor

MJOP kantoor met loep en tekst

Ook uw (kantoor)pand heeft onderhoud nodig! Het niet tijdig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is nadelig voor de conditie van uw gebouw, waardoor het ‘klimaat’ voor de mensen die in uw pand werken verslechtert. Natuurlijk zit u daar niet op te wachten!

Gelukkig is de oplossing eenvoudig: Uw onderhoud wordt verricht aan de hand van een MeerJaren OnderhoudsPlan van MJOP-Totaal!

MJOP-Totaal geeft inzicht in de bouwkundige staat en toekomstige onderhoudskosten van uw kantoor- of bedrijfsgebouw.

In het MJOP staan alle onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk en wenselijk zijn duidelijk op een rij. Bij het opstellen van het plan streven wij ernaar om de werkzaamheden, die kunnen variëren van groot onderhoud tot een totale renovatie, optimaal op elkaar af te stemmen. Zo wordt het optimale resultaat tegen de laagst mogelijke kosten gerealiseerd.

Onze werkwijze

Het MJOP wordt door ons opgesteld aan de hand van:
– De door u verschafte informatie (bijvoorbeeld bouw- en technische tekeningen),
– Een inspectie ter plaatse waarbij de bouwkundige opname en de conditiemeting van het onroerend goed worden gedaan,
– Foto’s die tijdens de inspectie gemaakt worden.

Al het bovenstaande wordt verwerkt in de rapportage waarin u de volgende informatie terug kunt vinden:
– De samenvatting van de conditiemeting volgens de NEN 2767,
– De opsomming van constateringen die direct aangepakt moeten worden,
– Het onderhoudsplan voor de komende jaren,
– Het overzicht in welke frequentie de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de staat van onderhoud van uw gebouw op het gewenste conditieniveau te krijgen en te houden.

Offerte Kantoor

Uw voordelen van een MJOP van MJOP-Totaal

• U heeft inzicht in de actuele bouwkundige conditie van het gebouw,
• Eventueel achterstallig onderhoud wordt voorkomen door de heldere planning,
• De onderhoudskosten op korte en lange termijn zijn inzichtelijk,
• U weet op voorhand wat er de komende jaren gereserveerd moet worden voor onderhoud.

Klik hier om een MJOP-offerte voor uw kantoorgebouw aan te vragen.

Klik hier voor een voorbeeld van een MJOP voor een kantoor.

Onderhoudsplannen voor andere gebouwen: